• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Hayatimiz-FEN/193354684027651
Üyelik Girişi
Ne Aramıştınız?

Kimyasal tepkimeler, tepkimelerin denkleştirilmesi, yanma tepkimesi

Kimyasal Tepkimeler ve Denklem Denkleştirme

 

               Renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu, ısı ve ışık yayılması gibi olaylar bir kimyasal tepkime göstergesi sayılır. Kimyasal tepkime; maddelerin belirli oranlarda bir araya gelerek yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimelerde başlangıç maddeleri fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı ürünler oluşturmak üzere yeniden düzenlenirler.

               Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren atomların arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Elementlerin sembolle, bileşiklerin formülle gösterilmesi gibi kimyasal tepkimelerde kimyasal denklemlerle gösterilir.

               Kimyasal denklemler gösterilirken şu hususlara dikkat etmek gerekir:

  1. 1.      Kimyasal tepkimeye giren maddeler kimyasal denklemin sol tarafına yazılır ve girenler olarak adlandırılır.
  2. 2.      Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler ürün olarak adlandırılır ve kimyasal denklemin sağ tarafına yazılır.
  3. 3.      Kimyasal tepkimeye birden fazla madde girdiyse giren maddelerin aralarına (+) işareti konur. Aynı durum ürünler için de söz konusudur. Tepkime sonunda birden fazla ürün oluştuysa aralarına (+) işareti konur.

(          ) işareti ise tepkimeye giren maddelerin hangi ürünleri oluşturduğunu göstermek için kullanılır.

  • Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi:

            Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi değişmez. Bu nedenle kimyasal bir denklemin öncelikle girenler kısmı

             ile ürünler kısmındaki atom sayısına ve cinsine dikkat edilir. Denk olmayan atom sayılarının başına kat sayıları yazılarak             denkleştirilir. ( bileşiğin yapısal formülündeki rakamlar değiştirilmez!!!)

            !!! Denkleştirmenin en basit yolu atom sayısı ve çeşidi en fazla bileşiğin katsayısını 1 vermektir.

Yanma Tepkimeleri

 

            Bir maddenin oksijenle (O2) tepkimeye girmesine yanma denir. Yanma tepkimeleri genelde çevreye ısı enerjisi yayar ve

             kendiliğinden devam eder. Bir yanma tepkimesi için;

  • Yanıcı madde, Oksijen (hava), Tutuşma sıcaklığı gerekir.

  Havasız (O2’siz) ortamda yanma olmaz. Bu nedenle yanan bir maddeyi söndürmek için önce hava ile teması kesmek gerekir. Tüm yanma olayları odunun veya kağıdın yanması gibi bir anda veya alev çıkararak gerçekleşmez. Demirin veya metallerin paslanması da bir yanma olayıdır. Fakat bu olay yavaş yanma adını alır. Aynı zamanda bu olaya oksitlenme de denir.

 

  Bir kimyasal tepkimede girenler kısmında O2 varsa, o tepkime bir yanma tepkimesidir.

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz