• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Hayatimiz-FEN/193354684027651
Üyelik Girişi
Ne Aramıştınız?

Yer kabuğunu etkileyen levha hareketleri

DOĞAL SÜREÇLER

 

Evrenin Oluşumu ile İlgili Bilimsel Görüşler:

 

1. NEWTON: Hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren. Newton’a göre; Evren sonsuzdan beri var olmuş ve sonsuza kadar da varlığını koruyacaktır.

 

2. Evrenin bir başlangıcı olduğu görüşü:

 

Georges Lömaltre: Büyük Patlama Teorisi‘ni ortaya koymuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir.

 

Edwin Hubble: Gök adaların birbirinden uzaklaştığını gözlemleyerek evrenin devamlı genişlemekte olduğu hipotezini desteklemektedir.

 

BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ (BİG BANG):

 

George Lömatre ve Alexander Friedmann tarafından ortaya konmuştur.

Evren bundan 15 milyar yıl önce bir patlamayla oluşmaya başladı. Bu patlama ile gezegenler, gök adalar, yıldızlar ve gezegenler meydana geldi.

Fakat bilim adamları patlayan şeyin ne olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğunu hala bilememektedir.

 

DÜNYAMIZIN OLUŞUMU:

 

Görüşler:

1. Dünya Güneş’ten gelen bir madde yığınından meydana geldi.

2. Dünya, evren oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesiydi, giderek dıştan içe doğru soğudu.Böylece Dünya’nın katmanları oluştu.

 

Dünya’nın katmanları:

  

    1. Hava Küre ( Atmosfer)

    2. Su Küre: Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur.

    3. Taş Küre ( Yer Kabuğu): Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli kayaçlardan oluşmuştur. 
    4. Ateş Küre ( Mağma ): Yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Sıcaklığı çok yüksektir.

    5. Çekirdek

 

YER KABUĞUNU ETKİLEYEN LEVHA HAREKETLERİ:

 

Alfred Wegener: 250 milyon yıl önce bütün kıtaların tek parça halinde olduğunu öne sürdü. Ona göre bu kıtalar kayarak zamanla bölünüp ayrılmıştı.

 

Hary Hsmmond Hess: Teorisi: okyanus tabanı yayılmasıdır. Kıtaların kaymasının yanında, okyanus

tabanının da hareketli olabileceğini öne sürdü. Çünkü okyanus tabanı, tam ortada sırt adı verilen noktada ayrılmaktaydı.

Dünyamızın katmanlarından olan magma yani ateş küre suyun hareketine benzer bir harekette bulunmaktadır.

Sıcak magma yükselip levhaların uzaklaşmasına ve yeni levhaların oluşmasına yani kıtaların birbirinden ayrılmasına neden olur.

 

& 240 milyon yıl önce kıtalar birleşikti, gelecekte de birleşecek ve tek kıta olacaktır.

LEVHA ÇEŞİTLERİ:

  1. Okyanussal levha
  2. Kıtasal levha
  3. Okyanussal- kıtasal levha

Günümüzde Dünya’da 7 tane büyük ve çok sayıda küçük levha bulunmaktadır.

LEVHA HAREKETLERİ:

     Yaklaşma            Uzaklaşma               Yanal

 

Levha hareketleri kısa ve uzun sürede olabilir. Bu değişiklikler kıta, okyanus, sıradağ ve volkanların oluşmasını sağlar.

 

A. LEVHALARIN YAKLAŞMA HAREKETİ:

 

3 farklı şekilde oluşur:

 

1. Kıtasal levha ile kıtasal levha yaklaşması:

Yaklaşarak uç kısımları yukarı doğru itilir. Kıvrımlı sıradağlar oluşur.

 

2. Okyanussal levha ile kıtasal levha yaklaşması: okyanussal levha daha yoğun olduğundan kıtasal levhanın altına dalar. Hendek (çukur) oluşabilir ya da magma zayıf noktalardan yükselerek volkanları oluşturur.

3. Okyanussal levha ile Okyanussal levha yaklaşması:

 

İki levhada yoğun olduğundan birbirinin altına dalmaya çalışır. Bunun sonunda biri dalar ve derin hendekler ya da volkanlar oluşur.

B. LEVHALARIN UZAKLAŞMA HAREKETİ:

-Ateş küredeki konveksiyon hareketi nedeniyle oluşur.

- İki levha arasında oluşan çukurdan magma yukarı yükselir ve soğur.

Soğuyan levha yeni bir okyanus tabanı oluşturur.

Bu taban yayılma sırtlarını meydana getirir. Uzaklaşma hareketi ile volkanik sıradağlar da oluşabilir.

C. LEVHALARIN YANAL HAREKETİ:

 

Kısa sürede ani ve şiddetli şekil değişiklikleri meydana getirir. Yanal hareket sırasında arada kalan kayalar sıkışarak kırılır.

Bu kırılmalar sonucu çıkan enerji dalgalar halinde yayılarak yeryüzünde sarsılmaya neden olur. Bu olaya deprem denir.

 

Depremler genellikle 0- 3 dakika sürer.

Deprem bölgelerinde volkanik dağlar ve sıcak su kaynakları fazladır.

Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Bilim insanına sismolog denir.


Yorumlar - Yorum Yaz