• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Hayatimiz-FEN/193354684027651
Üyelik Girişi
Ne Aramıştınız?

Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 

1. Çözünenin cinsi : Aynı şartlarda bir çözücüde farklı maddeler çözünürse, çözünürlük

              değerleri farklı olur. Örneğin aynı sıcaklıkta saf suda yemek tuzu ve şeker

              çözünürse, çözünürlük değerleri farklı olur.

2. Çözücünün Cinsi : Bir madde aynı şartlarda  farklı çözücülerde çözünürse, çözünürlük

              değerleri farklı olur. Örneğin NaCl tuzu saf su ve alkolde çözünürse, çözünürlük

              değerleri farklı olur.

3. Basınç : Katıların ve sıvıların çözünürlüğü basınca bağlı değildir.

              Çözücü – Çözünen bileşenleri ; katı – katı, sıvı – katı, sıvı – sıvı olan çözeltilerin

Çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur.

Yalnızca gazların çözünürlüğü ( bir sıvı veya gaz içindeki çözünürlüğü ) basınca bağlıdır.

4. Sıcaklık : Bazı maddeler çözünürken ısı alır, bazıları ise ısı verir.

   Suda çözünürken ısı alan maddelerin çözünürlüğü, sıcaklıkla doğru orantılıdır.

              Katıların büyük çoğunluğu bu özelliğe sahiptir.

   Suda çözünürken ısı veren maddelerin çözünürlüğü, sıcaklıkla ters orantılıdır.  

             Gazlar ile bazı katıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.

5. Ortak iyon Etkisi : Çözücü ve çözünen madde ortak bir iyona sahipseler çözünürlük azalır. Örneğin NaCl  tuzu suda çok çözünürken, KCl çözeltisinde az çözünür.

     Çünkü çözücü ve çözünen ortak  Cl-  iyonuna sahiptir. Bu ortak iyon da çözünürlüğü azaltır.

ÇÖZÜNÜRLÜK HIZINA VE ÇÖZÜNME SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  •       Karıştırma çalkalama vb. çözünmeyi hızlandırır, çözünme süresini azaltır.
  •       Katı maddeyi toz haline getirmek çözünen maddenin parça büyüklüğünü  küçültmek; çözünmeyi hızlandırır, çözünme süresini azaltır.
  •      Çözücü miktarını arttırmak veya daha az miktarda çözünen madde kullanmak çözünürlük hızını arttırır  ve  çözünme süresini azaltır.
  •        Çözünürlük hızına etki eden faktörler çözünürlüğü etkilemez.

Yorumlar - Yorum Yaz