• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Hayatimiz-FEN/193354684027651
Üyelik Girişi
Ne Aramıştınız?

iyonik bağ etkinlik

KİMYASAL BAĞLAR

Atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere, kimyasal bağlar denir. Kimyasal bağlar, aslnda atomları birbirine çeken elektriksel çekim kuvvetleridir. Başlıca iki türlüdür:

1-) İyonik Bağ:    (+)Yüklü iyon (katyon) ve (-) yüklü iyon (anyon) arasında elektron alışverişi şeklinde gerçekleşen bağdır.

   Örneğin Klor (17) atomunun kararlı hale geçmesi için1elektron alması gerekir. Sodyum (11)atomunun kararlı hale geçmesi içinse 1 elektron vermesi gerekir.

   Klor atomu sodyumun 1 elektronunu alarak (-) yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise elektron verdiği için (+) yüklenir ve sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip olduğundan birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir bağdır ve iyonik bağ olarak adlandırılır. Sonuçta tuz oluşur.

        İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz, iyonlardan oluşur.

        İyonik bağ sadece tek bir sodyum iyonu ve tek bir klor iyonu arasında olmaz. Her bir iyon tanesi, zıt yüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur.

 

1-     Kovalent Bağ: Atomlar arasında, son katmanlarda  yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa denir.

     Kovalent bağ kuran atomlar arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar, her iki atomu da dublet ya da oktete ulaştırır. Her iki atoma da iyon diyemeyiz. Çünkü  elektron almamış,  vermemişlerdir.

   Kovalent bağ aynı cins atomlar arasında oluyorsa apolar kovalent bağ adını alır.

   Kovalent bağ farklı cins atomlar arasında oluyorsa polar kovalent bağ adını alır.

   Kovalent bağlı yapılar molekül oluşturur.

     Atomlar arasında elektron ortaklaşması veya elektron alışverişi olmazsa kimyasal bağ da olmaz.

 

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

   Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.

     Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.

      Bileşikler moleküler yapıda olabilecekleri gibi, olmayabilirler de. Örneğin su, su moleküllerinden oluşur. Çünkü suyu oluşturan hidrojen ve oksijen arasında kovalent bağ vardır.( amonyak, karbondioksit, basit şeker, kükürtdioksit gibi.)

     Bileşikler moleküler yapıda değilse, bileşiği oluşturan atomlar arasında iyonik bağ vardır. Bu tür bileşiklere iyonik yapılı bileşik denir. İyonlar yığınlar halinde düzgün bir örgü oluşturur.

   Bileşikler içerdikleri elementlere göre adlandırılır. Bileşikleri göstermek için element sembollerini kullanırız. Bunlara formül denir. Bir bileşik formülünde, o bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve o elementin atomlarından kaç tane olduğu yazılır. Örneğin:

CO  de 1 karbon atomu, 2 oksijen atomu,

HCI’de 1 hidrojen atomu, 1 klor atomu,

C H O  ‘da 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen atomu vardır.