• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Hayatimiz-FEN/193354684027651
Üyelik Girişi
Ne Aramıştınız?

Mayoz bölünme

MAYOZ BÖLÜNME                                                                                                                             Mayoz bölünme her canlıda görülmez. Eşeyli üre-yen canlılarda görülür. Bu canlıların üreme organla­rında (testis ve yumurtalık) mayoz bölünme olur ve üreme hücreleri (yumurta, sperm, polen) oluşur. Mayoz bölünme ile üreme organlarındaki diploit (2n) hücrelerden, haploit (n) olan üreme hücreleri olu­şur. Yani mayoz, kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar.Böylece dölden döle kromozom sayısı sabit kalır. Eğer üreme hücreleri vücut hücreleri kadar kromo­zomu taşısaydı dölden döle kromozom sayısı artardı.Aşağıda görüldüğü gibi mayozda iki bölünme vardır. Birinci bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. ikinci bölünmede mitoz da olduğu gibi kromozom sayısı değişmeden kalır.

  

A- Mayoz-1
Mayoz — 1’ in amacı kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamaktır. Mayoz — 1’ den önce interfaz safhası gerçekleşir. Mitozdaki gibi çekirdek bölünmesinde profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhaları görülür ve ardından sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.                                                                                                                            Krossing-Over (Gen=Parça Değişimi) Olayı
Mayoz bölünmenin Profaz 1 safhasında görülür. Anne ve babadan gelen homolog (eş=kardeş) kromozomlar boyuna bölünerek kromatitleri oluştururlar. 1 kromozom 2 kromatit, 2 kromozom da 4 kromatit oluşturur. 2 kromozomun oluşturduğu 4 kromatitli yapıya tetrat denir.
Tetrat durumundaki kromatitlerden (karşılıklı gelenler yani kardeş olmayanlar) birbiri üzerine sarmal yaparak kıvrılır. Bu duruma sinapsis denir. Sinapsis durumundaki (birbirine dokunan ve kardeş olmayan) kromatitler arasında parça değişimi olur Bu olaya krossing-over (gen=parça değişimi) olayı denir.
  * Mayoz bölünme sonucu oluşan 4 üreme hücresinin (gametlerin) farklı kalıtsal bilgi taşımasının (yani farklı DNA’ya sahip olmasının) nedeni krossing-over olayıdır.
  * Krossing-over olayı bir tür içinde canlı çeşitliliğine yol açar. 

 

 B- MAYOZ-2                                                                                                                                                           Mayoz — İİ’ nin amacı kromozom sayısını sabit tutup hücre sayısını iki katına çıkarmaktır. Mitozda olduğu gibi kromatitler birbirinden ayrılır. Böylece kromozom sayısı sabit kalır.  Mayoz — İİ’ den önce interfaz safhası görülmez. Bu bölünmede, sinapsis, tetrat, krossing-over, DNA eşlemesi olayları görülmez. Sadece sentrioller kendini eşler ve tıpkı mitoz bölünme gibi gerçekleşir. Mitozdaki gibi çekirdek bölünmesinde profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhaları görülür ve ardından sitoplzma bölünmesi gerçekleşir.

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz Bölünme                                                                                                                                                            1- Vücut hücrelerinde görülür.                                                                                                                                      2- 2n kromozomlu 1 hücreden 2n kromozomlu 2 hücre oluşur.                                                                                           3- Kromozom sayısı değişmez.                                                                                                                                     4- Oluşan hücrelerin gen yapısı aynıdır.                                                                                                                        5- Bütün canlılarda görülür.                                                                                                                                            6- Yaşam boyu devam eder.                                                                                                                                          7- Eşeyli ve eşeysiz üremede görülür.                                                                                                                                   8- Krossing-over, tetrat, sinap sis olayları görülmez.                                                                                                   9- Tek çekirdek bölünmesi gerçekleşir                                                                                                                       10- Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını sağlar.    11- Bölünmenin temeli, Anafaz safhasında kardeş kromatitlerin ayrılmasıdır (Ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir). Kromozom sayısının sabit kalmasının nedeni budur.                                                                                                                                          

Mayoz Bölünme                                                                                                                                                           1- Üreme organlarındaki üreme ana hücrelerinde görülür.                                                                                           2- 2n kromozomlu 1 hücreden n kromozomlu 4 hücre oluşur.                                                                                          3- Kromozom sayısı yarıya iner.                                                                                                                                   4- Oluşan hücrelerin gen yapısı farklıdır.                                                                                                                      5- Eşeyli üreyen canlılarda görülür.                                                                                                                              6- Üreme dönemi boyu devam eder.                                                                                                                             7- Sadece eşeyli üremede görülür.                                                                                                                                8- Krossing-over, tetrat, sinap sis olayları görülür.                                                                                                       9- İki çekirdek bölünmesi gerçekleşir.                                                                                                                               10- Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlar.                                                                      11- Bölünmenin temeli, Anafaz 1 safhasında homolog kromozomların ayrılmasıdır (Ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir). Kromozom sayısının yarıya inmesinin nedeni budur.                                                                         NOT :                                                                                                                                                                            1- Krossing-over olayı sonucu meydana gelen gen değişimi sayesinde, oluşan üreme hücreleri yani gametlerin genetik yapıları farklı olur. Bu da canlılarda çeşitliliğin oluşmasmı Sağlar.                                                                 2- Mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin yani üreme hücrelerinin kromozom sayısı yarıya inmemiş olsaydı döllenme sonucu oluşan zigotun dolayısıyla yavru canlmın kromozom sayısı 2 kat artardı.                                           3- Mayoz bölünme sonucu oluşacak hücre sayısı 4 üzeri n formülü ile bulunur. Bu formülde n, bölünme sayısıdır.           4-Bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünme sonucu oluşacak toplam sayısı, mitoz bölünme sonucu oluşan hücre sayısı ile mayoz bölünme sonucu oluşan hücre sayısının çarpımına eşittir.


Yorumlar - Yorum Yaz